Vi finns här för dig!

Själavårdscentret vill vara en resurs för alla troende i alla sammanhang.Vi vill vara en oas för människor. Hit kan du komma för att hitta ro och bli hel.

Att ta hjälp är ett sundhetstecken och inte ett svaghetstecken. Alla behöver hjälp någon gång i livet. Så om du känner att du behöver någon att samtala och be med, så kontakta oss. Vi är fristående vilket betyder att vi är inte bundna till något speciellt samfund eller någon speciell församling. Vi är till för allt Guds folk.

Ibland kan det vara en tröskel att be om hjälp och komma till samtal. Men låt inte olika omständigheter hindra dig från att fråga om hjälp. Bibeln säger att vi ska gråta med den som gråter och skratta med den som skrattar. Det betyder att vi ska stå sida vid sida och hjälpa varandra.

Så kontakta oss redan nu på en gång när du läser detta - varför vänta?

Och du får gärna hjälpa oss genom att sprida våra uppgifter till vänner runt omkring dig så att vi kan hjälpa flera.

Vi jobbar under tystnadsplikt. 

Vid pennan
Emanuel Norén