Själavårdscentret får ny ordförande!

Efter nästan tre år som ordförande kände Ewa-Karin att det nu var dags att lämna ordförandeposten och låta stafettpinnen vandra vidare. Emanuel Noren, som varit med i några år redan blev föreslagen som ny ordförande, vilket också röstades enhälligt fram vid ett extrainsatt årsmöte. Styrelsen ser med tillförsikt och glädje fram till det fortsatta arbetet under 2023.

Styrelsen ber Ewa-Karin och Emanuel att själva berätta lite kring ordförandebytet.

Först ut är Ewa-Karin: "Jag är så tacksam för tiden som jag fått förmånen att vara ordförande i Själavårdscentret! Det har varit lärorikt och givande på alla sätt och Herren har varit trofast och hjälpt oss med allt. Trots ibland knappa resurser,  pandemi och oro i omvärlden har Han alltid funnits där som en säker hand".

"Det blir en ny tid för oss alla", fortsätter Ewa-Karin, "och varje dag är ju en ny dag. För min del tänker jag att det blir en ny tid med nya uppgifter. Jag har nu varit ordförande sedan starten 2019 och lämnar nu över med varm hand till Emanuel Noren. Jag kommer dock finnas kvar i styrelsen.
Emanuel och jag arbetar ju tillsammans och jag tror att han kommer axla ordförandeuppgiften väldigt bra. 

Utmaningen för oss har varit att etablera en verksamhet som ska vara en resurs för många. Vi har haft ett flertal utbildningar, inspirationsmöten och retreater och givetvis själavårdssamtal. Människor har fått möta Gud, och fått blivit betjänade på många sätt."

Ewa-Karin fortsätter: "Under 2022 har vi också fått nya medarbetare i styrelsen, vilket vi gläds över. Man kan säga att vi är på frammarsch, men vi behöver mycket förbön. Så tack alla ni som ber för oss. 

Vi behöver också människor som stödjer oss ekonomiskt. Vi söker inga bidrag från något håll. Så du som känner för att bidra ska veta att vi ber för dig att du ska få bli dubbelt välsignad för det.

Så med dessa rader vill jag lyckönska Emanuel på den nya posten som ordförande och jag har en stor tilltro till Far i himlen som kommer lägga allt till rätta för just det.", säger Ewa-Karin avslutningsvis.

Styrelsen tackar Ewa-Karin för en fantastisk tid. Det engagemang hon har haft blir en tuff uppgift att axla för en ny ordförande, oavsett vem det skulle vara. 

tackjpg

Frågan till Emanuel blir då vad bytet av ordförande innebär för Själavårdscentret?

"Först vill jag tacka för förtroendet och jag ser med tillförsikt fram till nya uppgiften", inleder Emanuel. "Ordförandebytet innebär dock egentligen inte så mycket nytt. Det är samma personer som är med i styrelsen, och vi byter ordförande helt enkelt. Visionen lever vidare."

Emanuel har framtidstankar: "Själavårdscentret kommer fortsätta verksamheten. Vi vill utveckla och växa under 2023. Vi ser behov på många områden. Människor som behöver själavård, kristna som behöver bibelbaserad undervisning och människor som ibland bara behöver komma till en plats av bön och lovsång.

Vi kommer under 2023 kunna erbjuda mycket härliga evenemang. Vi kommer få besök av olika gäster under året, ha utbildningstillfällen och ha härliga böne- och lovsångstillfällen och givetvis som alltid erbjuda själavård.

Så håll utkik i kalendariet när alla evenemang går av stapeln.

Och be gärna för själavårdscentret och alla människor som vi får nåden att hjälpa.

Guds rika välsignelse till er!", avslutar Emanuel.

Hälsningar:
Ewa-Karin Ottoson
Emanuel Noren


Vid pennan
Knut Godskesen