Herren tronar på vår lovsång!

Lovsången bygger Herrens tron

Lördagen den 16 september samlades vi för en lovsångskväll. Vi fick besök av Dan-Jakob Pethrus, barnbarn till Lewi Pethrus.

Det var en härlig kväll inför Guds tron. Bibeln säger att Herren tronar på vår lovsång. När vi som Hans barn kommer i lovsång till Honom så möter Han oss alltid.

Vi kan se i Bibeln att lovsången är ett starkt vapen som Herren har gett sitt folk. När Israels folk gick i strid så gick lovsångarna först. Lovsång är inte en programpunkt i ett möte i kyrkan. Det ska vara vårt liv.

Om du har det jobbigt eller känner att det vilar något tungt över dig så föreslår jag att du sätter på lovsång hemma och ger dig hän i lovsången. Då kommer det tunga lyftas av dig. För du ställer dig i ett flöde ifrån himlen.

Gud välsigne dig!

Vid pennan
Emanuel Norén