Guds ord – vad betyder det för dig?

Jag läste en undersökning som sa att 7% av kristna män läser Bibeln regelbundet och hos kristna kvinnor är det 13%.

Det visar på att vi inte riktigt har förstått vad Guds ord är för något. Det är Jesu egna ord till dig och mig. Att läsa Bibeln är som om Jesus skulle sitta på sängkanten varje kväll och prata med dig.

Idag tror jag att en del kristna använder sig av Bibeln bara på söndagar. Men vad händer mellan måndag till lördag under veckan, använder vi Bibeln då?

Guds ord bygger upp vår ande. Det är läkedom för hela vår kropp som ordspråksboken 4:22 säger. Ordet ger oss uppmuntran och styrka i vardagen.

Det är den bästa spegeln för dig och mig om vi känner oss nedstämda, missmodiga eller deppiga. 

Psaltaren 139:13-16
1 Petr. 5:7
2 Tim. 1:7
Hebr. 4:16

Ett bibelord som har blivit levande för mig är psaltaren 119:56 ”Det har förunnats mig att akta på dina befallningar”.

Det är ett helt annat sätt att se på Guds ord. Det är en nåd och ynnest att vi ens får ha Hans ord hos oss.

Vi måste förstå att det är Guds ord som är kraften, livet och det som håller oss uppe i vardagen. När vi får den attityden till Guds ord så blir det inte ’en börda’ att läsa Bibeln. Utan det blir något jag gör för jag inser att det är Hans ord som ger mig allt vad jag behöver för att klara mig genom livet.

Psaltaren 119:105 säger: ”Ditt ord är mina fötters lykta och ljus på min stig”. Om vi sitter i svåra situationer och inte vet vad vi ska göra, eller om vi har en massa problem eller utmaningar som vi inte har svaren på: Hjälpen finns i Guds ord. Herren har något att säga till oss i alla situationer. Han har lovat att aldrig lämna oss eller överge oss. Han har lovat att ta hand om oss. Han har sänt oss hjälparen den Helige Ande.

Så prioritera ordet högt i ditt liv. Läs Bibeln och studera Hans ord. Då kommer du se hur det kan förvandla den situation som du befinner dig i just nu.

 Vid pennan
/Emanuel