Gud hade en bra dag på jobbet när han skapade dig och mig.

Gud vill hela till Ande, Själv och Kropp var temat som Stein Westli från Ellel med team gav oss. Ingen var oberörd av undervisningen i Själavårdscentrets fullsatta lokal denna sista lördagen i September. 

På ett enkelt, inspirerande och jordnära sätt fick vi påfyllning i detta komplexa ämne, både genom illustrationer, bibelord och händelser ur livet. Här följer lite axplock från vad dagen, och jag önskar att det var möjligt att förmedla något av den härliga helande atmosfär som vi omslöts av.

Gud gjorde något under dagen genom den undervisning som gavs.

nummertrejpg

Helande behöver inte vara komplicerat och ta åratal. Gud vill att vi ska ta ansvar och växa in i det han har skapat oss till och det är en process. Och när vi är villiga är han villig. Fördjupad kunskap i Guds Ord och om oss själva ger insikter och nycklar. 

Stein Westli startade med en beskrivning av skapelseberättelsen, hur Gud skapade människan till sin avbild, han ville ha sällskap och samverka med oss.

En mening som återkom flera gånger under dagen var att Gud hade en bra dag på jobbet när han skapade dig och mig.

Gud älskade oss redan innan vi var till och hade planer för var och en redan innan vi var födda. Han såg oss och såg att allt var gott! Han gav oss till och med auktoritet att råda över sin egen skapelse, och samtidigt gavs vi en fri vilja.

Och i det här skedet borde det ju varit ganska enkelt, en enda föreskrift hade Adam och Eva fått:   Att låta bli frukten på ett enda träd.

Hur svårt kunde det vara att lyda detta, kan man ju tycka?

Men, frestelsen kom, ormen representerar Satan och ifrågasatte vad Gud sagt. ”Inte hade väl Gud sagt”…. att de inte fick ”äta av den förbjudna frukten”….., det såg ju så gott ut!! 1 Mos. Så länge frestelsen var en frestelse var den ingenting annat än en frestelse -   men att falla för frestelsen och göra det förbjudna, gjorde att synden blev ett faktum. Synden började med ifrågasättande av Gud. Vi vet ju att Adam och Eva föll för frestelsen. De föll bort från sitt gudomliga tillstånd i Eden och från sin självklara relation med Gud.

Konsekvensen blev att den auktoritet de fått av Gud stals av satan.

Fallet från Edens lustgård - Paradiset, ner till världen där satan var härskare, blev ett faktum.  

20220924_103742 1jpg

Men Gud hade lösningen. Jesus Kristus, som på korset friköpte oss och återtog auktoriteten.

Vidare handlade dagen om vad som behövs för att vi ska återta vår auktoritet i Kristus. Att förstå helandet.

Vill vi förstå oss själva och vår relation med Gud så finns ju svaret — Jesus. Det handlar om vår relation med Honom och vårt eget ansvar gentemot oss själva och Gud. Att vilja läka och bli hela och befriade och växa i kristuslikhet. Men i det behövs också en förståelse för vad vi kan vara fast i och vad vi därför behöver befrias ifrån.

Först behöver vi bekänna vår synd - vi behöver ångra oss….

Under dagen pratar Stein även om olika skador i själ och ande.

Kroppens helande är kanske lättare att förstå, för den är synlig. Men det själsliga och andliga finns där också i sin osynlighet, och det vi är med i livet kan orsaka o-förlåtelse och smärtsamma sår som behöver läkas. Känslomässiga sår är ett exempel. Vi kan också ha identitetsproblem och felaktiga självbilder där vi tror att vi ska vara på ett speciellt sätt, kanske för att få känna oss älskade. Vi har inte förstått att vi är älskade och unikt skapade. Vi kan inte vare en kopia av någon annan, eller anpassa oss eller göra om oss för att passa in. Då försvinner det unika, värdefulla som just finns i dig, som är ditt bidrag i hans skapelse. Du är Du av en anledning, jag är jag av en annan.  

Den så kallade ”känslokällaren” — en tillstängd förvaringsplats för undanlagda och g(l)ömda känslor som finns inom oss.. Vill vi bli/vara fria, behöver vi inventera här och städa undan. Är vi tillräckligt villiga att ta itu med det som vi behöver bli fria ifrån? Gud visar oss alltid när vi ber honom, han vet alltid vad som behövs och låter Helig Ande uppenbara det för oss. Vi behöver också lära oss hantera känslor på rätt sätt och använda dem konstruktivt.

IMG_20220925_185351jpg


Vi kan ju alla ha både sår och skador och vi behöver helas för att återta vår sanna identitet i Kristus. Allt hänger samman — Kroppen, Själen, Anden. Tex kan en kroppslig åkomma ha sitt ursprung från sår i själen eller anden, ett fysiskt trauma kan ge sår i själen. När vi vänder oss till Gud och ber om hjälp, börjar ett inre helande. Han väntar på oss, han viskar i vårt inre och vill inget hellre än att leda oss tillbaka till de vi är skapade att vara i hans plan! Detta är en livslång process att bli en mogen kristen och en lärljunge.

Vissa saker kan verka nästan omöjliga att få lösta och här behöver vi bli mera kreativa. Kreativiteten kan hjälpa oss att komma åt sådant som verkar oåtkomligt, som vi kanske inte ens kan sätta ord på. Att tex använda färger, måla, skriva, dikta, dansa, sjunga etc, kan vara sätt att komma förbi de försvar som kan finnas, (som vill skydda oss att känna djup smärta), och då uppleva befrielse bortom förståndet.

20220924_153752jpg

Vad vi än har inom oss som inte är förlåtet behöver vi ta ansvar för, vare sig vi varit offer eller förövare. Befrielse kan inte ske utan förlåtelse och försoning inom oss. Så länge det finns negativa känslor/smärta kopplade till händelser, personer (föräldrar, barn, familj, lärare, arbetskamrater, etc), sig själv, eller Gud, finns det sår som är infekterade och som behöver läkas. Det kan också finnas osunda själsband som behöver brytas till personer i vår omgivning. Finns det sådana kan de dra oss i fel riktning eller hålla oss tillbaka. Oavsett andra inblandade, handlar det alltid om oss själva. Vi kan inte ta ansvar för andras handlingar, endast våra egna. Det är tryggt att veta att vi alla får stå inför Gud en dag och blir rannsakade. Den dagen är det säkert gott att veta att man verkligen gjort det man kunde och inte sopat något under mattan.

”Förlåt varandra så skall ni själva också bli förlåtna”, kan vi läsa i bibeln.  Vi kan tryggt överlåta dömandet till Gud. Om vi går omkring länge med ett oläkt sår, kan det blir infekterat. Det kan då även bli fäste för den onde till att påverka oss felaktigt.

20220924_141056jpg

Ibland behöver vi hjälp för att komma vidare: Överlämna oss. Vända om. En medmänniskas öra. Omsorg. Själavårdande samtal. Det kan vara gamla tunga jobbiga händelser eller tillsynes bagateller. 

Dagen gav mersmak för många av oss och jag tror att Gud sågatt allt var gott och kände att Han även denna dag haft en bra dag på jobbet!

Några boktips från dagens bokbord (kan köpas på Ellels hemsida)

Förlåtelse Guds Huvudnycket — Peter Horribin

Älskad som aldrig förr — Ken Symington

Det stora Äventyret - Utmaningen att följa Jesus — Ken Symington

20220924_130149jpg

Om du har behov av förbön eller själavårdssamtal kan du anmäla det via Kontaktformuläret på hemsidan. Där kan du också läsa om vår vision om att vara i Guds tjänst och hjälpa andra.


Vid pennan

Elinda

 

Vår hemsida: Själavårdscentret.se

Ellels hemsida: https://www.ellel.se