Buddha eller Kristus?

Buddha eller Kristus?

Det som beskrivs inom nyandlighet/new age och andra läror mm, kan påverka till både fysisk sjukdom och själslig ohälsa. Avsaknad av kunskap och erfarenheter kan leda till både förutfattade meningar och missförstånd. Själavårdscentrets inspirationsdag med Gertrud Storsjö och Helen Kristherzon var en informativ och djupgående dag om detta.

Gertrud Storsjö delade en profetia om att det kommer att komma en storm, en väckelsevåg. Gud kommer att väcka upp sitt folk världen över. Nya kristna kommer och de kommer att ha olika bakgrunder. Skörden kommer vara stor, och arbetarna är få.

En fråga vi alla bör ställa oss…… hur förberedda är vi?

badajpeg

Gertrud undervisade utifrån ett långt kristet liv med erfarenheter från både själavårdande arbete och som föreläsare, vilket också inkluderar hennes forskning inom det nyandliga området. Hon är dessutom författare till flera böcker. Vi får höra hennes perspektiv av vad villoläror kan leda till. Redan i gamla testamentet kan vi läsa om Nimrod, som var den förste som upprättade ett välde på jorden. (1 Mos 10:8-12 och 11:1-9). Egensinniga agendor är inget nytt, även om det kanske har eskalerat under de senaste århundradena. Nyandligheten beskrivs ha startat genom Alice Bailey och Helena Blavatsky på 1800-talet, genom kontakt med andevärlden och andliga guider genom sk kanalisering. Det finns många saker som räknas in under new age, som spiritualism, spådom, olika former av healing, bla den österländska metoden reiki, olika kampsporter, yogaläror, meditation mm. Vi fick under dagen ta del av hur detta vilseleder och påverkar människor, men också vägen till befrielse.

Helen delar med sig av sin resa utifrån att ha varit en sökare inom det nyandliga, till att ha blivit kristen. Med insyn i hur det som till synes kan verka oskyldigt, ges förståelse för hur det kan bli inkörsportar till ohälsa. Den osynliga andevärldens påverkan på oss människor, vare sig vi är medvetna om det eller inte, är ett faktum. Helens vittnesbörd ger oss mer förståelse för hur och vad som kan vara inkörsportar, vare sig man är kristen eller inte.

Vi kan läsa i Matt 24:3 och framåt, vad Jesus svarar när han får frågor från lärljungarna om vad som ska hända i den yttersta tiden. ”Se upp så ingen bedrar er. Många kommer uppträda under mitt namn och säga: jag är Messias och de ska bedra många. Ni kommer att få höra stridslarm och krigsrykten. Se till att ni inte låter er skrämmas…” (Det grekiska ordet för många i det här sammanhanget är miljoner… )

I 1 Joh 4:1 står det ”vi inte ska sätta tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud. Varje ande som erkänner att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt är från Gud, men den ande som förnekar Jesus är inte från Gud. Det är Antikrist ande, som ni har hört skall komma och som redan nu är i världen”.

När vi har rätt kunskap och är trygga i Guds ord, är det vår klippa och grund att stå på. Den kristna vägen med Jesus Kristus, är en smal väg. Det finns många villoläror, vi behöver vara vaksamma och medvetna. Vi behöver urskilja sanningen och genomskåda lögnen. Gnostikerna tex, erkänner inte att Jesus Kristus är Guds son.

Sanningen finner vi i Bibeln. Vi behöver känna igen hans röst. Vi behöver bönen. Okunskap skapar rädsla. Det finns flera bibelställen som varnar för både falska profeter, villoläror, spådom och det ockulta. Okunskap leder till rädsla och förnekelse. Bibelkunskap leder oss närmare Gud. Det finns ingen anledning att vara rädd för demoner och onda andar. De är redan besegrade. Inga demoner vill bo tillsammans med Jesus.

Vi får mera insyn om ”den andra sidan” och kampen som utkämpas på andeplan, när de människors som har haft dessa erfarenheter delar med sig.

Helen Kristherzons personliga vittnesbörd visar hur människans sökande, traumatiska händelser och arv kan bli öppningar för påverkan av andevärlden. Hennes trauma som åttaåring, där hon förlorade sin bästa vän, blev förståeligt en chock. Den tillsammans med andra negativa händelser resulterade i sökande och hon kom så småningom i kontakt med medier och deras ”arbete” att förmedla kontakt med döda. Det ledde till att hon även kom i kontakt med annat som tex reiki healing mm. Hon drogs allt mer in i det nyandliga och sökte vidare under många år. Hon blev senare väldigt sjuk och även elöverkänslig, som varade under många år. Lyckligtvis träffade hon en kristen kvinna som kunde hjälpa henne. Efter en del motstånd förstod Helen att det hon behövde var Jesus. Hon kunde så småningom ta beslut att ”byta sida” och ta emot Jesus Kristus. Där började en resa för både fysiskt och själsligt helande. Detta pågick under nio år, tills hon kände att hon upplevde sig helt fri. Nu är hon ute och föreläser om sina upplevelser och arbetar som själavårdare. Tack vare sina egna upplevelser hjälper hon nu andra som varit i kontakt med new age till befrielse.

Vi behöver vara vakna och medvetna om att det är Satan/Antikrist som har makt över den ”fallna” världen. Även om han redan är besegrad och Kristus står över honom, kan han attackera genom onda andar och demoner. Så länge det finns någon form av oförlåtelse, själslig och/el fysisk ohälsa, är vi sårbara. Det kan bli ingång för attacker från oinbjudna gäster och fästen för dem. Detta sker, vare sig vi vet om det eller inte.

Det är inte bara Gud som kan göra övernaturliga saker. Vad är det för bakomliggande krafter bakom vilseledande läror och metoder som säger sig kunna hela och göra samma mirakler som Bibeln undervisar om? Mycket av det som undervisas om i Bibeln är kopierat in i världen och det kostar en hel del pengar. Den undervisning om helande, bön och mirakler som Jesus lär ut är gratis. Det är viktigt att vi som kristna lär oss urskilja vad som är vad. Vi har fått Sanningens Ande. 

1jpeg

Gertrud rekommenderar Derek Prince bok ”De ska driva ut Onda Andar”. Här finner vi en djupgående undervisning som ger oss stor förståelse om andevärlden och den påverkan den kan ha på oss och vägen till befrielse. Om man inte tidigare tagit del av den här typen av undervisning kanske det kan upplevas utmanande. Det finns en rädsla för det okända och för andemakter. Men, Jesus Kristus står över allt, det finns ingenting att vara rädd för.

Derek Prince beskriver att onda andar är ”personer” (varelser) utan kropp, och de vill ha tillgång till en kropp för att kunna utföra saker i världen, genom människor. De vill också hindra Guds plan. Det finns flera namngivna andar i Bibeln. Jesus frågar vid ett tillfälle vad demonen heter, och den heter Legion, för de är många….. Det kan finnas flera andar i en och samma kropp, om det finns fästen där de kan bo.

Genom sprickor möjliggörs fästen för dessa oinbjudna, att antingen bosätta sig eller att utöva påverkan. Det kan också vara arv från tidigare generationer, både demonisk påverkan och förbannelser etc. Helens vittnesbörd bekräftar detta. Det som är viktigt att förstå och känna till, är att alla, även kristna, kan vara eller bli påverkade av andevärlden.

Vårt botemedel är vår tro på Jesus Kristus, bön, själavård och förbön. Själavård och förbön leder till befrielse. Evangelierna beskriver på flera ställen hur Jesus drev ut demoner och onda andar. Vi behöver alla komma tillrätta med oss själva och våra relation, försonas och förlåta. Oavsett var vi kommer ifrån. Det är en gåva till hela Kristi kropp varje gång det sker helande och befrielse. När en del av kroppen lider, lider hela kroppen. Ju mer vi förstår av detta, ju mer kan vi uppmuntra varandra, stödja varandra.

Gertrud menar att förutom egen själavård med försoning/förlåtelse, böner och bibelstudier kan vi fördjupa vår kunskap genom viss litteratur. Det är viktigt att förstå att det behövs kunskap om andevärlden. Se Matt 12:43-46, Luk 11:24-26.

Några Boktips:

Derek Prince: "De ska driva ut onda andar". "Välsignelser eller förbannelser".

Gertrud Storsjö: "Buddha eller Kristus", "Ni ska bli som Gud".

Sök även efter "En klimatsmart historia, Den globala statskuppen".

Fler Bibelord: 1 Tim 4:1, Ef 5:11, Apg 19:19, Luk11:24-26, Matt 12:43-45, Luk 16:13, Femte Mos 18:10-11.

För den som är intresserad och har behov, finns möjlighet för personliga samtal med förbön och även själavårdsutbildning som startar till hösten. Mer info om det finns på Själavårdscentrets hemsida.

Vid pennan,
Elinda
Själavårdscentret

ute1jpeg


fikajpeg