1 advent 2022

I morse när jag vaknade fanns en sång inom mig: ”Du har alltid varit trofast, du har alltid varit god, så god. Så länge jag har kraft att andas ska jag sjunga om din godhet min Gud.

När jag ser tillbaka på mitt liv så kan jag se att det stämmer. Jag genomgår så här vid årets slut en slags summering av året, och ja, egentligen av hela livet.

Jag kan konstatera att Gud har varit god, så god. I små saker som i större har han funnits vid min sida och hjälpt mig. Tänk alla bönesvar som jag fått genom livet, tex när Gud grep in under skoltiden då jag var så mobbad, han hjälpte mig klara av att stå på skidorna i en skidtävling. Jag har övervunnit rädslor, jag har hittat nycklar efter jag bett, fått parkeringsplatser när jag behövt det, fått hjälp med att hitta till rätt adress utan GPS. Jag fick en tredubbel ökning av min inkomst det året jag gick på bibelskolan trots minskad tid för arbete. Gud har även räddat mitt liv vid några trafikolyckor. Han har rest mig upp vid sjukdom, både en och flera gånger. Vad kan jag mera konstatera? Jo återigen att: ”Gud har alltid varit trofast och god, så god, alla dagar har jag varit buren av hans hand.”

Idag den 1 advent 2022, vill jag uppmuntra dig att tacka Gud för allt du fått uppleva med Honom. Du lever ju och då finns det hopp. Så min vän Låt hoppet aldrig gå ifrån dig. Gud är en god Gud som aldrig sviker dig Han bär dig igenom svåra dagar.

”Jag älskar dig, för din nåd ska aldrig svika, alla dagar är jag buren av din hand, från den stund när jag vaknar tills jag lägger mig ner igen, vill jag sjunga om din godhet, min Gud.

Du har alltid varit trofast, du har alltid varit god, så god. Så länge jag har kraft att andas ska jag sjunga om din godhet, min Gud.

Din milda röst den har lett mig genom elden, när natten kom var du alltid nära. Du är min gode Fader, du är min bästa vän och jag har levt i din godhet min Gud. Din godhet ska följa mig och med allt jag är och jag har, mitt liv ska ära dig. Din godhet ska följa efter mig.

Du har alltid varit trofast, du har alltid varit god, så god. Så länge jag har kraft att andas ska jag sjunga om din godhet, min Gud.”

Av hela mitt hjärta önskar jag att denna adventstid kommer innebära något nytt för dig, och att du får göra både en tillbakablick och en framåtblick, och att du kan precis som jag gjort nu konstatera att Gud sviker dig aldrig utan han bär dig igenom dagarna som kommer.

Gud välsigne dig och han vill ge dig av sin frid.

Vid pennan
/Ewa-Karin