Välkommen till Själavårdscentret!


Befrielse, helande, frihet och upprättelse är något som rättmätigt tillhör dig genom tron på Jesus. Jesus gav detta till var och en som tror. Känner du trots det att det finns något som hindrar dig i att leva det liv Gud har för dig? Finns det en framtid och ett hopp för dig? JA DET GÖR DET!


Vi erbjuder samtal och förbön för personer som önskar hjälp. Jesus har redan befriat oss genom det han gjorde för oss på korset. Han är vägen, sanningen och livet. Kontakta oss idag!
1 advent 2022

"Så länge jag har kraft att andas ska jag sjunga om din godhet, min Gud!"

Läs mer

Vad är själavård?

Själavård är en dialog mellan dig, själavårdarna och Den Helige Ande. Dess öppnare du är i ett samtal, dess snabbare kan man identifiera orsaken till problemen i ditt liv. Är du ärlig och uppriktig inför Gud under samtalen kommer Gud villigt och gärna att gripa in i ditt liv så du kan leva det liv i frihet Gud redan från början har menat du ska leva i!

Själavårdarna på Själavårdscentret är människor som upplever en kallelse till just att förlösa Guds kraft i samtal med människor och har en förmåga att låta Gud belysa med sitt ljus in i samtalen. Det är människor som är dedikerade och överlåtna till den kallelse Gud lagt på deras hjärtan. Själavårdarna har tystnadsplikt och det som sägs i något samtal stannar alltid enbart mellan dig, själavårdarna och Gud.

Själavård sker genom samtal med förbön som ofta leder till befrielse. Vi samtalar under tystnadsplikt om det som du behöver få hjälp med under ett eller flera samtal. Orsakerna till sår i ande och själ är olika, ofta efter ett trauma, trasiga relationer, depression, fruktan/rädslor/ångest, olika former av synd, släktförbannelser mm.

I samtalen ber vi tillsammans för helande, och för den läkningsprocess som påbörjas. Du behöver själv vara villig att släppa taget och ta ett eget ansvar samt lära mer om vad Guds Ord säger och vara en ordets görare.

Tveka inte med att kontakta oss!

Vad är befrielse?

Om du har tagit emot Jesus som Herre i ditt hjärta, då har du i utgångspunktet full legal rätt och tillgång till all den frihet, helande, glädje och styrka som Jesus vann för dig på korset. Din frälsning innebär dock inte att fienden, djävulen, automatisk släpper taget om dig. Han kommer göra allt han kan för att förstöra så mycket som möjligt. Ett av hans vapen är din och min okunnighet om vad frälsningen egentligen innebär.

För att leva i allt det Jesus har gett till dig genom sitt lidande på korset, är det avgörande hur mycket kunskap och förståelse du har om det Han gjorde för dig. Denna informationen finns i Guds Ord, som är levande och fylld av Den Helige Ande. Man kan säga att din frihet på många sätt står i relation till hur mycket du söker Gud i Hans Ord och där får se allt det underbara som frälsningen vill ge dig i ditt liv på jorden. Frälsningen handlar inte enbart om evigheten, även om det kanske är det primära, men frälsningen handlar även om ditt liv här på jorden. Som frälst kan du leva i seger över synd och över allt det djävulen försöker skada dig med. OM du känner till det Ordet säger vill säga.

Det kan dyka upp stunder i våra liv där man känner att något försöker hålla en tillbaka. Som osynliga negativa band till andra människor, till händelser eller till tidigare synd i ditt liv. Detta för att nämna något. 

Befrielse innebär att bli av med den ondes inflytande, bryta band till felaktiga relationer, kapa släktförbannelser. Detta sker dels längs med vägen när du upptäcker i Ordet vem du är i Kristus, men även vid förbön där du kan behöva bryta med saker i ditt liv, och där den som ber för dig driver ut den anden som är grunden för dina besvär eller problem.

Notera dock att ingen av våra själavårdare gör något av detta utan att du är fullt medveten om vad som ska göras.
 
Ta gärna kontakt med oss om du har frågor kring detta.

Själavårdscentrets mål

Vårt mål, vår vision, är att få se så många människor som möjligt komma ut i den frihet Gud har för varje enskild person! Upprättelse, befrielse och helande till ande, själ och kropp är grundlaget för att leva i den frihet Jesus vann för oss på korset! När han på korset ropade att "det är fullbordat", var det för oss alla och för alla delar av våra liv. 

Vi vill genom samtalen hitta roten till "det onda", uppnå förlåtelse och försoning genom korsets kraft i förbönen. Målet för befrielsen är en närmare relation med Faderen, Sonen och Den Helige Ande, samt att få leva i den frihet Gud har menat att vi som Hans barn ska leva i.


SJÄLAVÅRDARE.
Vi vill utbilda, utrusta och ge styrka till nya själavårdare som kan bringa ny frihet till andra människor. Vårt själavårdscenter ska vara en träningsbas både för människor som behöver samtal och hjälp, och för själavårdare som ska utrustas med rätt verktyg i sin tjänst. 

FÖRSAMLINGAR.
Vi samverkar med församlingar som behöver stöd i själavårdsfrågor och även till enskilda personer.

KURSER OCH UTBILDNINGSDAGAR.
2-3 gånger per termin har vi kurser och utbildningsdagar. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för att hålla dig informerat om vad som händer på Själavårdscentret. 

FREDAGSLOVSÅNG.
Ungefär én fredag i månaden bjuder vi in till lovsångskväll där vi umgås, har lite tilltugg och går in inför Gud med lovsång och tillbedjan. 

Håll gärna koll på vårt kalendarium om detta.


Guds tilltal till Själavårdscentret:


"Nu går ni in i en ny fas,

Och detta är mer än en oas
Herren ska göra detta till en träningsbas

Här ska nya själavårdare växa till
Det är vad jag, Herren, vill
Här ska själavårdare sin utrustning få
Så de är starka och orkar gå

Och de ska mörkrets makter nedslå

Här ska Herren hela, befria, upprätta och frälsa
Här ska människor få ny styrka och hälsa

Herren ser på detta arbetet med välbehag
Han ska ge oss kraft att ta nästa tag
Han står vid vår sida varje dag!"